Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Studenci

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

10-11.05.2018, Bydgoszcz

Obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Warsztaty komputerowe pt. „Banki i bazy danych GUS – Bank Danych Lokalnych”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Ekonomia
 3. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
  „Banki i bazy danych GUS – Bank Danych Lokalnych” – Marta Kordylewicz, Paulina Goldiszewicz-Cyl
 4. Cele:
 • poznanie podstawowych źródeł danych statystycznych, ścieżek dostępu do danych
 • zapoznanie z podstawami prawnymi funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasadami udostępniania danych statystycznych,
 • poznanie wiedzy z zakresu informacji zawartych w Portalu Informacyjnym GUS oraz US,
 • poznanie przekroju informacji i funkcjonalności zawartych w bazach i bankach danych, w szczególności w Banku Danych Lokalnych.

13.04.2018, Bydgoszcz

Wizyta studyjna studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zajęcia pt.: „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy”; „Bank Danych Lokalnych”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunku matematyka
 3. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
  „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy” – Kamila Iwanek
  „Bank Danych Lokalnych” – Marta Kordylewicz
 4. Cele:
 • poznanie podstawowych źródeł danych statystycznych, ścieżek dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • zapoznanie z podstawami prawnymi funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasadami udostępniania danych statystycznych,
 • poznanie wiedzy z zakresu informacji zawartych w Portalu Informacyjnym GUS oraz US,
 • poznanie przekroju informacji i funkcjonalności zawartych w bazach i bankach danych, w szczególności w Banku Danych Lokalnych.

27.02.2018, 05.03.2018, Włocławek

Wykład pt. „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy”, warsztaty komputerowe pt. „Banki i bazy danych GUS”, „Bank Danych Lokalnych”  

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Oddział Włocławek
 2. Uczestnicy:
  Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, kierunku Zarządzanie oraz Zarządzanie Kadrami.
 3. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
 • „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy” – Aniceta Chmielewska
 • „Banki i bazy danych GUS” – Aniceta Chmielewska
 • „Bank Danych Lokalnych” – Urszula Sobczak

 

05.09.2017-07.09.2017, Bydgoszcz

Wizyta studyjna:  Zajęcia pt.: "Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy"; "Bank danych Lokalnych"; "System Monitorowania Rozwoju STRATEG"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
 • „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy” – część I: Marta Kordylewicz/ Małgorzata Górka/Bożena Małecka/Magdalena Żmuda-Trzebiatowska;
 • „Bank Danych Lokalnych”- Marta Kordylewicz/Anna Hoffmann;
 • „System Monitorowania Rozwoju STRATEG” – Marta Kordylewicz/Małgorzata Górka/Bożena Małecka;
 • „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy” – część II: Alicja Redelbach/Marta Kordylewicz/ Anna Hoffmann.

 

30 maja 2017 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Warsztaty komputerowe pt. „System informacyjny statystyki publicznej”

 1. Uczestnicy:
  24 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 2. Cele:
 • poznanie podstawowych źródeł danych statystycznych, ścieżek dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • zapoznanie z podstawami prawnymi funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasadami udostępniania danych statystycznych,
 • poznanie wiedzy z zakresu informacji zawartych w Portalu Informacyjnym GUS oraz US,
 • poznanie przekroju informacji i funkcjonalności zawartych w bazach i bankach danych (BDL, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, STRATEG),
 • zdobycie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
 1. Prowadzący:
  Maria Chilińska, Maria Stańczewska

 

25 maja 2017 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka – jak jest naprawdę?”

 1. Uczestnicy:
  18 uczestników Bydgoskiego Festiwalu Nauki zorganizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 2. Cele:
 • rozwijanie świadomości uczestników w zakresie sposobu organizacji badań statystycznych oraz znaczenia udziału w badaniu dla jakości danych gromadzonych w czasie badania;
 • rozwijanie świadomości nt. obszarów zastosowania wynikowych informacji statystycznych udostępnianych przez statystykę publiczną;
 •  przekazanie wiedzy nt. form prezentowania danych oraz interpretacji wybranych miar statystycznych.
 1. Prowadzący: Monika Kilan

 

18 maja 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Warsztat komputerowy pt. „System monitorowania Rozwoju STRATEG” w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy

 1. Uczestnicy:
  30 studentów kierunku Ekonomia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2 przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.
 2. Cele:
 • poznanie przekroju informacji oraz funkcjonalności Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Systemu STRATEG – generowanie zestawień danych.
 1. Prowadzący:
  Monika Kilan, Kamila Iwanek

11 maja 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Warsztat komputerowy pt. „System monitorowania Rozwoju STRATEG”

 1. Uczestnicy:
  34 studentów kierunku Ekonomia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • poznanie przekroju informacji oraz funkcjonalności Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Systemu STRATEG – generowanie zestawień danych.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Kamila Iwanek

10 maja 2017 r., Bydgoszcz

Spotkanie dot. zasad zatrudniania w administracji publicznej

 1. Organizator: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy: 16 studentów Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 2 opiekunów naukowych
 3. Cel spotkania:
 • przybliżenie działalności statystyki publicznej;
 • przybliżenie struktury organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy;
 • przybliżenie zasad obowiązujących w trakcie aplikowania do instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem administracji rządowej.
 1. Główne zadania:

 

26 kwietnia 2017 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wykład otwarty dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

 1. Uczestnicy:
  65 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 1. Cel spotkania:
 • zapoznanie uczestników z możliwościami odbywania praktyk i staży w US oraz z ich możliwym przebiegiem,
 • zapoznanie z wybranymi badaniami prowadzonymi w obszarze rynku pracy oraz sposobem ich realizacji,
 • uzyskanie podstawowych informacji o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i opracowywaniu zebranych danych,
 • poznanie podstawowych sposobów rejestracji firmy w krupgn,
 • zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,
 • poznanie ogólnodostępnych źródeł informacji statystycznych oraz ich przekrój tematyczny i terytorialny,
 • poznanie wiedzy z zakresu informacji zawartych w Portalu Informacyjnym GUS z uwzględnieniem banków i baz danych.
 1. Prowadzący:
  Anna Heinowska, Dominik Śliwicki, Wiesława Ziętara, Maria Stańczewska

22 marca 2017 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Warsztat komputerowy pt. „System monitorowania Rozwoju STRATEG”

 1. Uczestnicy:
  14 studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i 1 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • poznanie przekroju informacji oraz funkcjonalności Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Systemu STRATEG – generowanie zestawień danych
 1. Prowadzący:
  Monika Kilan
 2. Materiały:

30 stycznia 2017 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka publiczna – od danych do wynikowych informacji statystycznych”

 1. Uczestnicy:
  Opiekun dydaktyczny wraz z grupą 15 studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zrzeszonych w Kole Naukowym Prawo i Społeczeństwo.
 2. Cele:
 • przybliżenie działalności statystyki publicznej,
 • omówienie organizacji i przebiegu badań statystycznych z uwzględnieniem roli ankietera statystycznego,
 • przedstawienie zasad nakładania tajemnicy statystycznej w kontekście bezpieczeństwa danych identyfikowalnych gromadzonych w czasie badań statystycznych,
 • przybliżenie dostępności wynikowych informacji statystycznych z uwzględnieniem znaczenia informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
 1. Prowadzący:
  Monika Kilan
 2. Materiały:

19 grudnia 2016 r., Bydgoszcz

Warsztaty komputerowe pt. „Bank Danych Lokalnych”

 1. Uczestnicy:
  18 studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i 1 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • zapoznanie się z portalami informacyjnymi GUS i US,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Banku Danych Lokalnych – generowanie zestawień danych i wykresów z uwzględnieniem różnych parametrów,
 • zapoznanie się z modułem Przekroju terytorialnego BDL – praktyczne ich wykorzystanie.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Jadwiga Kosowska.

 

6 grudnia 2016 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy”

 1. Uczestnicy:
  18 studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
 2. Cele:
 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasad udostępniania danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych źródeł danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów i form wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji zawartych na poszczególnych portalach informacyjnych (GUS/US),
 • poznanie funkcjonalności wybranych baz i banków danych oraz ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • poznanie podstaw prawnych rejestracji podmiotów gospodarki narodowej,
 • zapoznanie z wybranymi obowiązkami sprawozdawczymi spoczywającymi na osobach prowadzących własną działalność gospodarczą.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Magdalena Świtała, Alicja Redelbach

 

1 grudnia 2016 r., Warszawa

Warsztaty komputerowe pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce”

 1. Uczestnicy:
  9 studentów socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1 pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Cele:
 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasad udostępniania danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych źródeł danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów i form wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji zawartych na poszczególnych portalach informacyjnych (GUS/US),
 • poznanie funkcjonalności wybranych baz i banków danych oraz ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych
  w formie elektronicznej) ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG oraz Banku Danych Lokalnych,
 • umiejętność generowania zestawień danych, wykresów oraz map z uwzględnieniem różnych parametrów.
 1. Prowadzący:
  Monika Kilan, Patrycja Podemska

 

26 listopada 2016 r., Bydgoszcz

Wykład pt. „Statystyka publiczna okiem przedsiębiorcy”

 1. Uczestnicy:
  147 studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasad udostępniania danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych źródeł danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów i form wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji zawartych na poszczególnych portalach informacyjnych (GUS/US),
 • poznanie funkcjonalności wybranych baz i banków danych oraz ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • poznanie podstaw prawnych rejestracji podmiotów gospodarki narodowej,
 • zapoznanie z wybranymi obowiązkami sprawozdawczymi spoczywającymi na osobach prowadzących własną działalność gospodarczą.
 1. Prowadzący:
  Patrycja Podemska, Magdalena Świtała, Alicja Redelbach

 

20 i 27 października 2016 r., Bydgoszcz

Cykl warsztatów z okazji Europejskiego Dnia Statystyki Warsztaty komputerowe pt. „Bank Danych Lokalnych”

 1. Uczestnicy:
  74 studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Cele:
 • zapoznanie się z portalami informacyjnymi GUS i US,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z Banku Danych Lokalnych – generowanie zestawień danych i wykresów z uwzględnieniem różnych parametrów,
 • zapoznanie się z modułem Przekroju terytorialnego BDL – praktyczne ich wykorzystanie.
 1. Prowadzący:
  Jadwiga Kosowska, Marta Kordylewicz, Patrycja Podemska.
 2. Materiały:

 

30 września 2016 r.

Warsztaty komputerowe pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”

 1. Uczestnicy:
 • 7 studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy, 1 pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania systemu statystyki publicznej oraz zasad udostępniania danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych źródeł danych statystycznych,
 • zdobycie wiedzy na temat rodzajów i form wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy z zakresu informacji zawartych na poszczególnych portalach informacyjnych (GUS/US),
 • poznanie funkcjonalności wybranych baz i banków danych oraz ścieżki dostępu do danych (sposoby wyszukiwania danych i wskaźników statystycznych dostępnych w formie elektronicznej),
 • umiejętność korzystania z danych statystycznych (wiedza nt. sposobów obliczania wybranych wskaźników statystycznych),
 • umiejętność generowania zestawień danych, wykresów oraz map z uwzględnieniem różnych parametrów.
 1. Prowadzący: Patrycja Podemska, Marta Kordylewicz.
 2. Materiały pamiątkowe:

16 i 23 maja 2016 r.

Cykl szkoleń: „System Monitorowania Rozwoju STRATEG”

 1. Uczestnicy
 • 43 studentów kierunku Ekonomia z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z koncepcją i możliwościami systemu STRATEG,
 • zapoznanie się z miernikami dostępnymi w bazie danych STRATEG,
 • zapoznanie się z metodami wyszukiwania wskaźników oraz sposobami ich prezentacji,
 • rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych,
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • poznanie przekroju informacji znajdującym się w Banku Danych Lokalnych,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawartych w nich metadanych,
 • rozwinięcie umiejętności generowania danych, rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z wyjaśnień dotyczących danych statystycznych zawartych w Banku,
 • przybliżenie zakresu informacyjnego oraz form udostępniania informacji z wykorzystaniem Portalu.
 1. Osoby prowadzące:  Patrycja Podemska, Jadwiga Kosowska.
 2. Materiały pamiątkowe:

12 maja 2016 r.

Drzwi Otwarte Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pt. „Statystyka – zobacz więcej”

 1. Uczestnicy: 
 • mieszkańcy Bydgoszczy,
 • 21 studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z koncepcją i możliwościami systemu STRATEG,
 • zapoznanie się z miernikami dostępnymi w bazie danych STRATEG,
 • zapoznanie się z metodami wyszukiwania wskaźników oraz sposobami ich prezentacji,
 • rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych,
 • kształtowanie świadomości statystycznej społeczeństwa,
 • poznanie przekroju informacji znajdującym się w Banku Danych Lokalnych,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawartych w nich metadanych,
 • rozwinięcie umiejętności generowania danych, rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z wyjaśnień dotyczących danych statystycznych zawartych w Banku,
 • przybliżenie zakresu informacyjnego oraz form udostępniania informacji z wykorzystaniem Portalu.
 1. Osoby prowadzące:  Monika Kilan, Patrycja Podemska, Kamila Iwanek, Małgorzata Górka, Karolina Hunker.
 2. Materiały pamiątkowe:

21 kwietnia 2016 r.

Drzwi Otwarte Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pt. „Statystyka publiczna w życiu codziennym”

 1. Uczestnicy:
 • 22 studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z możliwościami odbywania praktyk i staży w US oraz z ich możliwym przebiegiem,
 • zapoznanie ze sposobem rejestrowania podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON oraz wypełnianiem wybranych wniosków,
 • zapoznanie z badaniami i analizami prowadzonymi w obszarze rynku pracy,
 • zapoznanie z publikacjami statystycznymi oraz ogólnodostępnymi bankami danych statystycznych i ich przekrojem tematycznym i terytorialnym,
 • zapoznanie z działalnością Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
 1. Osoby prowadzące: Joanna Ćwiek, Magdalena Dembowska, Kamila Iwanek, Monika Kilan, Jadwiga Owsiak, Dominik Śliwicki, Magdalena Świtała.
 2. Materiały pamiątkowe:

16 kwietnia 2016 r.

Warsztaty pt.: Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości"

 1. Uczestnicy:
 • studenci i doktoranci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • zapoznanie z przekrojem informacji zawartych w Portalu Geostatystycznym,
 • zdobycie wiedzy na temat funkcjonalności Portalu Geostatystycznego,
 • zdobycie umiejętności pozyskiwania danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych oraz ze spisów powszechnych tj. Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) prezentowanych w formie kartograficznej.
 1. Osoba prowadząca: Patrycja Podemska.

16 kwietnia 2016 r.

Wykład pt.: Zasoby informacyjne Portalu Geostatystycznego"

 1. Uczestnicy:
 • studenci i doktoranci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • przybliżenie zakresu informacyjnego oraz form udostępniania informacji z wykorzystaniem Portalu,
 • zapoznanie z zakresem informacyjnym Portalu Geostatystycznego w odniesieniu do innych banków i baz danych oferowanych przez statystykę publiczną oraz w kontekście znaczenia informacji statystycznych.
 1. Osoba prowadząca: Monika Kilan.

4 marca 2016 r.

Seminarium pt.: Statystyka wokół nas – Bank Danych Lokalnych"

 1. Uczestnicy:
 • studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i kandydaci na studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 1. Cele:
 • poznanie przekroju informacji znajdującym się w Banku Danych Lokalnych,
 • poznanie funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawartych w nich metadanych,
 • rozwinięcie umiejętności generowania danych, rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z wyjaśnień dotyczących danych statystycznych zawartych w Banku
 1. Osoba prowadząca: Jadwiga Owsiak.

10 czerwca 2015 r.

Wizyta studyjna studentów z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy  pt.: Działalność statystyki publicznej w Polsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

 1. Uczestnicy:
 • 18 studentów I i II roku Finansów i rachunkowości oraz Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z ogólnodostępnymi źródłami informacji statystycznych oraz ich przekrojem tematycznym i terytorialnym,
 • zapoznanie z możliwościami odbywania praktyk i staży w US oraz z ich możliwym przebiegiem,
 • zapoznanie ze sposobem rejestrowania podmiotu gospodarki narodowej w rejestrze REGON oraz wybranymi wnioskami,
 • zapoznanie ze społecznymi badaniami ankietowymi prowadzonymi na terenie województwa oraz ze sposobem wypełniania wybranej ankiety.
 1. Osoby prowadzące: Monika Kilan, Paulina Goldiszewicz-Cyl, Anna Grzanka, Joanna Baszyńska, Łukasz Majchrzak, Magdalena Świtała, Radosław Żmuda-Trzebiatowski.

8 czerwca 2015 r.

Seminarium pt.: System informacyjny statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

25 maja 2015 r.

Seminarium pt.: Podstawy funkcjonowania statystyki publicznej oraz kierunki rozwoju"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

11 maja 2015 r.

Seminarium pt.: Program badań statystycznych statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

 

8 maja 2015 r.

Warsztat komputerowy pt.: Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce"

 1. Uczestnicy:
 • 12 studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • poznanie elementów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • poznanie zakresu informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji,
 • uzyskanie informacji dotyczących wpływu czynników pozastatystycznych na jakość informacji statystycznych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • rozwinięcie umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.
 1. Osoby prowadzące: Monika Kilan, Paulina Goldiszewicz-Cyl.

29 kwietnia 2015 r.

Warsztat komputerowy pt.: Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce"

 1. Uczestnicy:
 • ok. 100 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • poznanie zakresu informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, w szczególności rodzaje i formy publikowanych informacji,
 • uzyskanie informacji dotyczących wpływu czynników pozastatystycznych na jakość informacji statystycznych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • rozwinięcie umiejętności sprawnego i samodzielnego korzystania z zasobów statystyki publicznej w zakresie wyszukiwania oraz przetwarzania danych statystycznych dostępnych w formie elektronicznej.
 1. Osoby prowadzące: Maria Chilińska, Maria Stańczewska.

27 kwietnia 2015 r.

Seminarium pt.: Informacyjne źródła danych statystycznych"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

13 kwietnia 2015 r.

Seminarium pt.: Historia i organizacja spisów powszechnych"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Prowadzący: Barbara Ptaszyńska.

 

30 marca 2015 r.

Seminarium pt.: Rejestry urzędowe statystyki publicznej oraz podstawowe klasyfikacje statystyczne"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoby prowadzące: Barbara Ptaszyńska.

 

16 marca 2015 r.

Seminarium pt.: Zasoby informacyjne statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Prowadzący: Barbara Ptaszyńska.

9 marca 2015 r.

Seminarium pt.: Działania edukacyjne Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Prowadzący: Barbara Ptaszyńska.

21 maja 2014 r.

Seminarium pt.: Rejestry urzędowe statystyki publicznej oraz podstawowe klasyfikacje statystyczne"

 1. Uczestnicy:
 • 12 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

7 maja 2014 r.

Seminarium pt.: Historia i organizacja spisów powszechnych"

 1. Uczestnicy:
 • 12 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

9 kwietnia 2014 r.

Seminarium pt.: Zasoby informacyjne statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

26 marca 2014 r.

Seminarium pt.: Program badań statystycznych statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 12 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

12 marca 2014 r.

Seminarium pt.: Podstawy funkcjonowania statystyki publicznej oraz kierunki rozwoju"

 1. Uczestnicy:
 • 12 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

26 luty 2014 r.

Seminarium pt.: System informacyjny statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 12 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

23 października 2013 r.

Wykład pt.: Podstawy funkcjonowania statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 110 studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poszerzenie wiedzy nt. funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych i organizacji badań,
 • poznanie elementów procesu produkcji statystycznej od wskazania źródeł danych po opublikowanie wynikowych informacji statystycznych,
 • uzyskanie informacji na temat wpływu czynników pozastatystycznych na jakość informacji statystycznych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • poznanie znaczenia informacji statystycznej dla podejmowania decyzji m.in. przez administrację publiczną, przedsiębiorców czy osoby fizyczne,
 • umiejętność korzystania z podstawowych elementów Portalu Informacyjnego GUS i US, w tym wyszukiwania informacji prawnych, organizacyjnych oraz wyników badań statystycznych.
 1. Osoba prowadząca: Monika Kilan.

 

21 maja 2013 r.

Seminarium pt.: Zasoby informacyjne statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 10 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

16 maja 2013 r.

Wykład pt.: Działalność Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w zakresie edukacji statystycznej"

 1. Uczestnicy:
 • Ok. 50 studentów III roku pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • zapoznanie z działalnością Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w zakresie edukacji statystycznej uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego jako dobry przykład innowacyjności w zapoznawaniu uczniów z dostępnymi informacjami o regionie.
 1. Osoba prowadząca: Monika Kilan.

7 maja 2013 r.

Seminarium pt.: Historia i organizacja spisów powszechnych"

 1. Uczestnicy:
 • 10 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

 

23 kwietnia 2013 r.

Seminarium pt.: Rejestry urzędowe statystyki publicznej oraz podstawowe klasyfikacje statystyczne"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

9 kwietnia 2013 r.

Seminarium pt.: Informacyjne źródła danych statystycznych"

 1. Uczestnicy:
 • 10 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

26 marca 2013 r.

Seminarium pt.: Program badań statystycznych statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 15 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

12 marca 2013 r.

Seminarium pt.: Podstawy funkcjonowania statystyki publicznej oraz kierunki rozwoju"

 1. Uczestnicy:
 • 10 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

26 luty 2013 r.

Seminarium pt.: System informacyjny statystyki publicznej"

 1. Uczestnicy:
 • 10 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 1. Cele:
 • poznanie elementarnych aspektów funkcjonowania statystyki publicznej, w tym podstaw prawnych dotyczących organizacji badań statystycznych oraz udostępniania wynikowych informacji statystycznych,
 • zdobycie wiedzy o źródłach danych statystycznych, rejestrach urzędowych prowadzonych przez statystykę publiczną oraz podstawowych standardach klasyfikacyjnych, a także formach publikowania danych statystycznych,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.
 1. Osoba prowadząca: Barbara Ptaszyńska.

22 luty 2013 r.

Wizyta studyjna studentów z Ukrainy  pt.: Funkcjonowanie statystyki publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy"

 1. Uczestnicy:
 • 20 studentów statystyki i finansów z Ukrainy - gości Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • promocja polskiej statystyki publicznej,
 • zapoznanie z prawnymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania polskiego systemu statystycznego,
 • zapoznanie z zadaniami Informatorium statystycznego,
 • zapoznanie z działalnością informacyjno-edukacyjną Urzędu.
 1. Osoba prowadząca: Monika Kilan.
Do góry