31 grudnia 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowane były 1104 zagraniczne osoby fizyczne (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 28,8% więcej niż w 2018 r. i o 4,9% mniej niż w 2020 r. Najwięcej tych podmiotów zajmowało się Budownictwem.