31 grudnia 2018 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 857 zagranicznych osób fizycznych (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to blisko dwa razy więcej niż w 2014 r. Najwięcej z tych podmiotów zajmowało się budownictwem.