W październiku 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zatrudnionych było 354,5 tys. osób, co stanowiło 4,6% ogółu zatrudnionych w kraju (7746,8 tys. osób). Przeciętne wynagrodzenie brutto za październik 2014 r. pracowników zatrudnionych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosło 3611,52 zł i było niższe o 12,1% od średniej krajowej (4107,72 zł).