W końcu grudnia 2016 r. wśród 33,5 tys. podmiotów biorących udział w badaniu z terenu Kujawsko-Pomorskiego tylko 3,2%, tj. 1075 jednostek posiadało wolne miejsca pracy. Większość z nich (86,1%) należała do sektora prywatnego. Najliczniejszą grupę wśród przedsiębiorstw dysponujących nieobsadzonymi stanowiskami stanowiły jednostki małe – 50,3%, mniej było jednostek średnich i dużych, odpowiednio 28,4% i 21,3%.