W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objętych było 244,7 tys. osób. W warunkach zagrożenia zatrudnionych było 20,0 tys. osób, czyli 8,2% ogółu pracowników w przebadanych przedsiębiorstwach.