Według stanu na koniec 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim badaniem warunków pracy objętych było 268,8 tys. osób. W warunkach zagrożenia zatrudnionych było 18,8 tys. osób, czyli 7,0 % ogółu pracowników w przebadanych przedsiębiorstwach.