W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba urodzeń ukształtowała się na poziomie 20 tys., co w porównaniu z 2013 r. oznacza wzrost liczby nowonarodzonych dzieci o 178 (o 0,9%).
Urodzenia w Kujawsko-Pomorskim stanowiły 5,3% urodzeń w kraju.