Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego badaniem KT-1 objęto 392 turystyczne obiekty noclegowe, w tym 322 obiekty całoroczne (stan w dniu 31 lipca 2016 r.).
Bazę turystyczną w województwie tworzyło: 186 obiektów hotelowych oraz 206 pozostałych obiektów.
W porównaniu ze stanem z końca lipca 2015 r. liczba obiektów noclegowych w województwie zwiększyła się o 2,5%, co plasuje Kujawsko-Pomorskie na 5 lokacie wśród wszystkich województw.