Ze wszystkich absolwentów uczelni w województwie kujawsko-pomorskim, którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów w 2022 r., rynek pracy zasiliło najwięcej osób (3,2 tys.) legitymujących się ukończeniem kierunków kształcenia należących do grupy biznes, administracja i prawo. Nauka w województwie kujawsko-pomorskim cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem cudzoziemców.