W końcu 2013 r. osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 14,1% populacji województwa kujawsko-pomorskiego liczącej 2092,6 tys. osób. Według prognoz demograficznych GUS w 2050 r. osoby starsze w województwie będą stanowiły 32,8% populacji.