W końcu 2015 r. ludność województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2086,2 tys. osób (5,4% ogółu ludności kraju), tj. mniej o 3,8 tys. osób niż przed rokiem i o 12,5 tys. osób niż w 2010 r.