Według statystyk we wszystkich klubach sportowych
w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 roku czynnie uprawiało sport blisko 60 tys. osób.