W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 462,4 tys. osób i była o 2,0 tys. wyższa niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku.