W województwie kujawsko-pomorskim w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto za październik 2020 r. wyniosło 5135,43 zł. Mężczyźni otrzymali przeciętne wynagrodzenie za badany miesiąc o 9,4% (459,64 zł) wyższe niż kobiety.