W roku akademickim 2018/2019 na 23  uczelniach w województwie kujawsko-pomorskim kształciło się 56,6 tys. studentów, tj. o 27,6 tys. mniej niż w roku akademickim 2008/2009. Z oferty edukacyjnej skorzystało 2,0 tys. studentów cudzoziemców z 63 krajów. Najwięcej było wśród nich obywateli Ukrainy (43,3%).
Studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 ukończyło 14,2 tys. absolwentów, tj. 5,7 tys. mniej niż w roku akademickim 2007/2008. Wśród nich było 0,2 tys. cudzoziemców.