Właśnie trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne to badania, które dostarczają najwięcej informacji o rodzinach. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim w skład gospodarstw rodzinnych wchodziło 602,5 tys. rodzin, które tworzyło 1874,9 tys. osób. W stosunku do 2002 r. przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych zmniejszyła się z 2,90 do
2,86 w 2011 r.