W 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego świadczeń medycznych udzielało 87 zespołów ratownictwa medycznego (o 3 mniej niż przed rokiem), w tym 53 (60,9%) zespoły podstawowe i 34 (39,1%) zespoły specjalistyczne.