Według stanu w końcu września 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim działalność edukacyjną prowadziło 1040 placówek wychowania przedszkolnego, tj. o 15 mniej niż przed rokiem, ale o 103 więcej niż w końcu września 2010 r.