W województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 8,1% niż rok wcześniej.