W województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się pogłowie świń i bydła. Zwiększyło się natomiast pogłowie owiec.