W porównaniu z 2013 r. w województwie odnotowano wzrost pogłowia bydła (o 2,9%), trzody chlewnej (o 5,8%) i drobiu (o 37,3%) oraz spadek stada owiec (o 20,6%).