W 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła ponad 79,7 mld zł. W porównaniu do 2014 roku była wyższa w cenach bieżących o 3,5%. We wszystkich województwach odnotowano realny roczny wzrost PKB – od 1,2% w województwie lubelskim do 5,4% w województwie pomorskim. W porównaniu z 2010 rokiem w Kujawsko-Pomorskiem odnotowano wzrost wolumenu PKB o 12,0% wobec 16,0% dla kraju ogółem. Największy wzrost zarejestrowano w województwie wielkopolskim – o 20,2%, a najmniejszy w województwie świętokrzyskim – o 7,1%.