Podstawowe informacje o przebiegu zjawisk demograficznych w Kujawsko-Pomorskiem w 2017 r.