W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim aktywnie działały 62 jednostki reintegracji społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób z niepełnosprawnościami, ale również świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.