Według stanu na 30 czerwca 2019 r. liczba ludności województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 2074,5 tys. Liczba ludności zmalała w stosunku do stanu z końca I półrocza 2018 r. o 5,4 tys. osób. Liczba urodzeń żywych w porównaniu do poprzedniego półrocza obniżyła się o 0,6 tys., a liczba zgonów o 0,5 tys. Ogólne saldo migracji na pobyt stały, podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, wyniosło minus 1,2 tys. osób.