W 2018 r. odnotowano spadek w skali roku liczby mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o 5,2 tys. osób, przy spadku o 1,0 tys. liczby urodzeń żywych i wzroście o 1,4 tys. liczby zgonów. Ujemne ogólne saldo migracji pogłębiło się o 1,2 tys. (w tym saldo migracji wewnętrznych o 1,0 tys.).