W 2015 r. badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim liczyła 557 jednostek (o 2,6% mniej niż przed rokiem), co stanowiło 2,1% liczby badanych podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce. Liczba pracujących w tych podmiotach wyniosła 42,0 tys. osób (wzrost o 3,5% w stosunku do 2014 r.). Zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i pracujących w nich osób, Kujawsko-Pomorskie zajęło 10 lokatę wśród wszystkich województw.