Liczba podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym roku pandemii systematycznie rosła. Według stanu na 28 lutego 2021 r. zarejestrowanych było 210,2 tys. podmiotów. Było to o 3,0% więcej niż w końcu lutego 2020 r.