Ze wszystkich sportów, piłka nożna cieszy się największą popularnością wśród ćwiczących w województwie kujawsko-pomorskim. W 2020 r. czynnie uprawiało piłkę nożną 22,2 tys. osób, tj. 37,6% wszystkich ćwiczących w województwie. Odsetek ćwiczących ten sport zwiększył się zarówno w porównaniu z 2018 r. (o 0,3 p. proc.), jak i w odniesieniu do 2010 r. (o 6,2 p. proc.).