Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym liczących 50 lat i więcej w II kwartale 2018 r.  w województwie kujawsko-pomorskim wzrósł  w skali roku o 4,3 p. proc.