Omawiana w publikacji problematyka dotyczy usytuowania osób powyżej 50 roku życia na polskim rynku pracy w oparciu o dane uzyskane z badań statystyki publicznej: Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, Bezrobocia rejestrowanego, Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów, danych udostępnionych przez EUROSTAT oraz po raz pierwszy – Statystycznej karty wypadku. Publikacja składa się z komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej dostępnej w formacie Excel. Uzupełnieniem wydawnictwa jest analiza taksonomiczna rynku pracy według województw, której interesującym elementem jest ranking przedstawiający zróżnicowanie województw w oparciu o charakterystyki omawianej grupy osób na rynku pracy w Polsce.