Powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. wyniosła 1797,1 tys. ha (5,7% ogólnej powierzchni Polski).