W 2014 r. na tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego składały się 92 gminy wiejskie i 35 obszarów wiejskich będących częścią gmin miejsko-wiejskich. Jednostki te zajmowały 95,4% powierzchni ogółu województwa.