W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich typach szkół i placówek wychowania przedszkolnego w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 27,0 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie), tj. o 0,7% więcej niż poprzednim roku szkolnym. Większość nauczycieli pracowała w miastach – 70,1% ogólnej liczby etatów. Spośród ogólnej liczby etatów w województwie 80,1% realizowały kobiety.