W 2018 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2077,8 tys osób. Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 24,5% ogólnej liczby ludności, tj. o 0,7 p. proc. więcej niż w 2017 r.