Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2017 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 190 tys. osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, tj. o 9 tys. mniej niż w roku poprzednim.