Wzrost o 9,6% liczby studentów kierunków podgrupy medycznej w roku akademickim 2018/2019 w porównaniu z rokiem akademickim 2014/2015.