W końcu 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim działało jedno Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zlokalizowane w Bydgoszczy. Funkcjonowało również pięć oddziałów terenowych. Krew i jej składniki oddało 33,1 tys. osób, z których niemal wszyscy to krwiodawcy honorowi. Dokonano 72,5 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 65,3 tys. donacji krwi pełnej i 6,0 tys. donacji osocza.