W końcu 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim działało jedno Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zlokalizowane w Bydgoszczy oraz pięć oddziałów terenowych. Krew i jej składniki oddało 37, 5 tys. osób, z których niemal wszyscy to krwiodawcy honorowi.