W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim działało jedno Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz pięć oddziałów terenowych. Krew i jej składniki oddało 35,1 tys. osób, z których niemal wszyscy to krwiodawcy honorowi. Dokonano 75,0 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 70,1 tys. donacji krwi pełnej.