Według stanu na 31 XII 2014 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 1077,1 tys. kobiet. Stanowiły one 51,5% populacji. Na 100 mężczyzn przypadało wówczas ponad 106 kobiet. Udział kobiet w populacji ogółem był zróżnicowany w zależności od miejsca zamieszkania. W miastach kobiety stanowiły 52,7% populacji, a na terenach wiejskich 49,9%.