Pod względem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych województwo uplasowało się na 12 miejscu w kraju, natomiast w przypadku przedsiębiorstw z sektora usług na 10 miejscu w kraju.