Na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. 92,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, 37,8% z sieci kanalizacyjnej oraz 4,2% z sieci gazowej.
Sieć wodociągowa była o 161,7 km dłuższa niż w 2014 r., długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się w 2015 r. o 172,8 km, wzrosła długość czynnej sieci gazowej o 214,3 km.