30 września 2020 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 208,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,3% podmiotów więcej niż w końcu sierpnia 2020 r. i o 2,4% więcej niż 30 września 2019 r.