Według stanu na koniec stycznia 2024 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 224,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne).