Według stanu na koniec stycznia 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 219,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,0% więcej niż w końcu stycznia 2022 r.