Według stanu na koniec stycznia 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,2% mniej niż w końcu grudnia 2021 r. i o 2,7% więcej niż 31 stycznia 2021 r.