31 stycznia 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 209,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 30 podmiotów mniej niż w końcu grudnia 2020 r. i o 6,1 tys. więcej niż 31 stycznia 2020 r.