Według stanu na koniec sierpnia 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 217,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 1,8% więcej niż w końcu sierpnia 2021 r.